Febr 2019 - Mens en techniek

Vijfduizend BIM-ervaringen

Soms moet je de dagelijkse gang van zaken even feestelijk vieren. Het is best bijzonder als je start aan het 5.000ste BIM-project. Genoeg reden om dit gezamenlijk te doen met een lekker stuk taart. Iedereen is het er over eens dat de ontwikkeling niet stopt bij 5.000 projecten. De beschikbare informatie in de modellen blijft maar groeien. “We zijn in de loop der jaren steeds meer gaan coördineren in plaats van tekenen, maar we vallen wel steeds terug op onze bouwkundige kennis. Modelleren is te leren maar het hebben van bouwkundige kennis is een must ,” zegt Inbo-partner Wilco van Gils.

Welke ontwikkelingen volgen nog na het 3D-modelleren, het samenvoegen van modellen van verschillende disciplines en het genereren van hoeveelheden uit modellen? “Ik denk dat de toenemende informatie in de modellen een einde gaat maken aan de geschreven STABU-bestekken”, reageert Wilco, “Die specificaties zullen uiteindelijk vanuit het BIM-model uitgelezen worden. Daarnaast zie ik in toenemende mate dat repeterende werkzaamheden geautomatiseerd worden uitgevoerd. Dat maakt het werk steeds uitdagender en leuker ” Hij voegt er direct aan toe dat het wel een grote klus zal zijn om dat voor elkaar te krijgen.

Vanzelfsprekend wordt er even gemijmerd over dat eerste project, zo’n tien jaar geleden. Welke was het ook al weer? Uiteindelijk kwamen we uit op Jheronimus, een 75 meter hoge woontoren in het paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch. Toentertijd was het hoofdzakelijk 3D-tekenen waar stap voor stap steeds meer informatie in werd gestopt en waar steeds meer partijen aan mee gingen werken. “Toen Solibri kwam, raakte het modelleren in een stroomversnelling want de aannemers werkten met dat programma,” oppert iemand.

Voor Inbo betekende de overgang dat we medewerkers moesten opleiden en bijscholen want het lijnen trekken werd vervangen door programmeren. “We hebben het altijd over de stap van de tekentafel naar Autocad maar ik denk dat de stap van 2D naar 3D in Revit minstens even groot was,” aldus Wilco. Voor nu is de totale renovatie (en het gasloos maken) van 6 flats in Amsterdam het 5.000ste project en zijn we nog lang niet klaar met ‘slim BIMmen’.

Meer informatie: Wilco van Gils