Febr 2019 - Mens en techniek

Intro

De sorteermachine van pakketbezorger DPD sorteert 50.000 pakketjes per uur. Dat maakt het mogelijk dat onze online-bestellingen met onwaarschijnlijke snelheid op onze deurmat vallen. Het is tekenend voor de enorme vlucht die technologie, digitalisering en automatisering nemen. 

Ook in ons vak nemen nieuwe technieken ons werk uit handen. De trend is razend interessant en onomkeerbaar. Onze voortdurende zoektocht is daarom hoe we de techniek nóg beter voor ons kunnen laten werken. In ‘data driven design’, in virtual reality en in nog intelligentere BIM-modellen waarin de informatie-component steeds belangrijker wordt. Zo sparen we onze eigen denkkracht voor de écht complexe vragen. 

Techniek ligt aan de basis, of is het middel voor onze ontwerpen waarin altijd de mensen centraal staan die er in wonen, werken en leven. De machinist die even bijkomt na een dag ‘treinen’ maar ook de bezoeker van een plek met beladen herinneringen. 

(Wij zoeken overigens collega’s die BIM niet als doel zien, maar als middel om steeds slimmer samen te werken.)

Een hartelijke groet,
Aron Bogers, Bert van Breugel, Josine van Gulik en Tako Postma