Dec 2017 - Stedenbouw verrijkt

Stedenbouw verrijkt

Op 2 december verscheen, voor de vijftiende keer, het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2017. Ditmaal koos de selectiecommissie uit 130 projecten er 19 die op het gebied van woningbouw, stedelijke vernieuwing en klimaat ‘blijk geven van een hernieuwd repertoire en een herziene rolopvatting in het post-crisistijdperk’. Geworteld Wonen, het CPO-project dat geïnitieerd is door Inbo en samen met bewoners een 21e-eeuws landgoed heeft opgeleverd, is een van de geselecteerde projecten. Met gepaste trots lezen wij dat de commissie de energie bewondert waarmee de bewoners hun woonomgeving vormgeven en tegelijkertijd een gemeenschap bouwen. Treffender zijn onze drijfveer en onze aanpak niet samen te vatten. Stedenbouw gaat wat ons betreft over collectiviteit, over samen werken, over trots en – letterlijk en figuurlijk – het verschil durven maken. In deze nieuwsbrief staan wij graag stil bij enkele van onze stedenbouwkundige projecten, waar wij in binnen- en buitenland zo gepassioneerd aan hebben gewerkt met bewoners en anderen. 

Een hartelijke groet, 
Bert van Breugel en Tako Postma