Dec 2017 - Stedenbouw verrijkt

Stad aan de snelweg

Inbo en Felixx maakten een plan voor de uitbreiding van Hangzhou, langs de 18 km lange snelweg die is aangelegd tussen vliegveld en centrum. Omdat de snelweg op kolommen is gebouwd, een bijzonder interessante plek om ontwerponderzoek te doen naar de mogelijkheid om een divers stedelijk landschap te maken door verschillende groene aansluitingen naar de weg te maken.

Hangzhou is een van de mooiste steden van China. In het midden van de stad ligt een groot meer in een berglandschap, een belangrijke toeristische trekpleister. Door de vestiging van hoofdkantoren van belangrijke IT-bedrijven als Alibaba, is de stad ook een belangrijke economische vestigingsplaats. 

Het vliegveld wordt in rap tempo uitgebreid. Aan de rand van het centrum is een G20 geweest en een Asian Games gepland. Daarom is in de afgelopen jaren een nieuwe snelweg aangelegd tussen vliegveld en stad. De overheid schreef daarvoor recent een prijsvraag uit tussen 4 gerenommeerde stedenbouwkundige bureaus om te onderzoeken hoe de snelweg kan worden benut voor verdere verstedelijking. 

Het team Felixx en Inbo heeft voorgesteld de ruimte rondom de snelweg te gebruiken als buffer en gebruiksruimte tegelijk: door de snelweg als het ware in te pakken met een begroeide lotusbloem structuur en de ruimte onder de snelweg in te zetten als verschillende bruikbare parken, wordt de weg onderdeel van het stedelijk landschap en krijgen de omliggende steden een eigen identiteit, gebaseerd op bestaande structuren. 

Zo wordt een bestaande tuindersgemeenschap verstedelijkt met urban-farming-torens, waarop bewoners hun eigen groente kweken; krijgt een bestaand industrieterrein een zoom van logo-gebouwen, met showrooms, labs en kantoren; wordt een blokkenstad gepland met een stadspark rondom de snelweg. Rondom de Asian Games terreinen is het ‘highrise new centre’ gepland met onder de snelweg een 24hrs sports park, verlicht door PV cellen in de omhulling van de snelweg. 

In dit plan wordt de snelweg een aantrekkelijk onderdeel van een bijzondere en groene metropool, passend bij het imago van Hangzhou. 

Meer informatie: Tako Postma, Mark Dekker, Joris van Loenhout