Dec 2017 - Stedenbouw verrijkt

Ontwikkeling Kustzone Almere Haven

Als vervolg op drie scenario’s in 2016 en op basis van een uitgebreid participatietraject met bewoners, ondernemers en verenigingen uit Almere Haven, is het college van B&W akkoord gegaan met het Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven

In het ontwikkelingsplan worden de recreatiemogelijkheden van dit ‘visitekaartje van Almere Haven’ versterkt. Zo wordt een wandelroute vanuit het centrum door het gebied aangelegd en krijgen de toegangen over de dijk een upgrade. Door de scouting, de reddingsbrigade en de kanovereniging naar het surfstrand en het Kinderwerkbos te verplaatsen, wordt het gebied eveneens verlevendigd. De ambitie is om de surfvereniging, die met succes (inter)nationaal talent opleidt, een beter onderkomen te geven en zo een locatie te worden voor internationale wedstrijden. Rondom de jachthaven en op de kop van het Gooimeer komen zo’n 240 woningen en is er ruimte voor een hotel en verblijfsrecreatie. 

Inbo heeft in 2016 onderzoek verricht naar ontwikkelingsmogelijkheden. Het voorgestelde scenario is door de gemeente nu uitgewerkt tot het ontwikkelingsplan. Het participatieproces, met een aantal goed bezochte informatiebijeenkomsten, een werkbezoek aan referentieprojecten, de vorming van een participatiegroep en verschillende bijeenkomsten met deze groep, is georganiseerd door Inbo. Ondanks uiteenlopende belangen (van omwonenden, verenigingen in het gebied, bewoners en ondernemers in het stadsdeel) is een voorstel tot stand gekomen dat op draagvlak steunt. 

Als de gemeenteraad in januari 2018 het ontwikkelingsplan vaststelt, is een doorbraak bereikt na jaren van onderzoek, overleg en eerdere plannen. 

- Project Kuststrook Almere Haven
- Verslag participatieproces Kustzone Almere Haven

Meer informatie: Guido Wallagh, Coen HermansJoris van Loenhout