Dec 2017 - Stedenbouw verrijkt

Nieuw dorpshart Berkel-Enschot

Midden in Berkel-Enschot vindt een bijzondere metamorfose plaats. Op de gronden en gebouwen van de monumentale Abdij Koningsoord wordt het nieuwe dorpshart voor Berkel-Enschot gerealiseerd. Op 30 september 2017 vond de officiële opening van het hoofdgebouw van de Abdij plaats. 

Het hoofdgebouw biedt ruimte aan cultureel centrum de Schalm, de bibliotheek, een kinderdagverblijf, de muziekschool, een aantal multifunctionele ruimten, een restaurant en ongeveer 50 woningen. Tegenover de Abdij wordt hard gewerkt aan het nieuwe winkelcentrum Koningsoord. Rondom het dorpshart worden op de voormalige akkers van de Abdij kleinschalige woonbuurten ontwikkeld. De woonbuurten zijn zorgvuldig ingepast in de waardevolle historische groenstructuren en onderling verbonden door een fijnmazig netwerk van paden, met verwijzingen naar de bijzondere historie van het Abdijterrein.

Inbo ontwierp het stedenbouwkundig plan voor Koningsoord als geheel en de verkavelings- en inrichtingsplannen van de verschillende woonbuurten. Op dit moment wordt gewerkt aan het inrichtingsplan van het dorpshart. Het blijft bijzonder om na een lange aanloop dit plan gestaag werkelijkheid te zien worden.

- Project Koningsoord in Berkel-Enschot

Meer informatie: Menno Moerman, Joris van Loenhout