Dec 2017 - Stedenbouw verrijkt

Geworteld Wonen op cover Jaarboek

In het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2017 is Geworteld Wonen als een van de 19 projecten geselecteerd. Als motivatie wordt onder meer gegeven: “Dit Rijswijkse project is een initiatief van Inbo die tijdens de economische crisis op zoek ging naar alternatieve vormen van woningbouwontwikkeling. Met bewoners ontwierp het de ruimtelijke opzet en de woningen. De gerealiseerde woonkwaliteit en het hechte gemeenschapsgevoel zijn het bewijs dat dit soort ontwikkelingsvormen – in dit geval collectief particulier opdrachtgeverschap – de stedenbouw enorm verrijkt.” 

Op de plek van de voormalige Buitenplaats Sion, in de duurzame en gasloze nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten, is op een locatie van zo’n 1,5 hectare een 21e-eeuws landgoed ontwikkeld. De 27 grondgebonden woningen, stuk voor stuk verschillend, zijn inmiddels bewoond. Een deel van de buitenruimte – met collectieve voorzieningen als een moestuin, kas en schuur – is al ingericht. Het Hoofdhuis, een complex met 16 appartementen en 4 penthouses in uiteenlopende grootten en indelingen, is in aanbouw en wordt in het voorjaar van 2018 opgeleverd. 

Geworteld Wonen slaat de brug tussen de rijke woon- en tuinbouwgeschiedenis van de locatie en het hoge duurzaamheidsgehalte van de in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk. 

Inbo deed onderzoek naar de landgoedgeschiedenis van de locatie, ontwikkelde samen met de bewoners, Dura Vermeer, Van Wijnen Stolwijk en Beyond Now het stedenbouwkundig plan, ontwierp de woningen en appartementen en coördineerde het proces.

- Geworteld Wonen op cover van Jaarboek
- Artikel Geworteld Wonen in Jaarboek

Meer informatie: Jeroen Simons, Arnold Homan