dec 2016 - Stimulerende onderwijsomgevingen

Stimulerende onderwijsomgevingen

Aan het eind van het jaar nemen we de gelegenheid u te informeren over de grote en kleine onderwijsgebouwen waaraan we het afgelopen jaar gewerkt hebben. De omzet van architecten-en bouwbedrijven is het afgelopen jaar gegroeid door de enorme vlucht die de woningbouw genomen heeft. Daardoor zou het idee kunnen ontstaan, dat dat ook voor Inbo het grootste deel van het ontwerpwerk is, maar niets is minder waar: nog altijd is het aandeel woningbouwprojecten en onderwijsgebouwen in onze portefeuille vrijwel gelijk.

Wij zijn er bijzonder trots op dat we in staat zijn gebleken de grote gebouwen, die we met name in het hoger onderwijs maken, overzichtelijk weten vorm te geven, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Deze gebouwen zijn gemaakt om elkaar te ontmoeten en vooral te inspireren. 

Dat dat lukt zien wij bewezen door het feit dat we terug mogen komen: in Leiden maken we de tweede fase van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, bij de HU komen vervolgopdrachten voor de renovatie en herinrichting van de faculteiten Natuur en Techniek en Rechten, Mens en Organisatie. En in Nijmegen hebben we de renovatie van het nieuwe gebouw voor Tandheelkunde nog niet afgerond of zijn we al begonnen met het ontwerp van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Een opdracht die we overigens eerlijk hebben verdiend in een Europese aanbesteding, juist vanwege het humane, kleinschalige karakter van het gebouw. 

Een hartelijke groet,
Bert van Breugel en Tako Postma