April 2017 - Samen wonen

Transformatie Matrix TU/e

De campus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is net als het onderzoek en onderwijs in ontwikkeling. Het gebouw Matrix, van origine een ‘hal voor niet-stapelbare onderzoeksfuncties’, is één van de gebouwen uit de eerste bouwfase (1957-1965) van de originele campus van architect Van Embden. De TU/e campus kenmerkt zich door een systeem van loopbruggen die de gebouwen op de eerste verdieping ontsluiten en met elkaar verbinden; in de filosofie van Van Embden een belangrijk bindend en sociaalruimtelijk element. Het Matrixgebouw neemt hierbinnen een bijzondere positie als dynamisch knooppunt tussen grotere gebouwen in. 

Door aanpassingen in de tijd heeft Matrix haar heldere functionele en ruimtelijke opzet gedeeltelijk verloren. Met de komst van het Equipment & Prototype Center (EPC) en TU/e Innovation Space (TIS) in combinatie met de bestaande onderzoeksopstelling voor procestechnologie van de faculteit Scheikunde ontstaat de mogelijkheid om Matrix haar bijzondere positie terug te geven. Het oorspronkelijke transparante karakter kan opnieuw zichtbaar worden gemaakt. 

Aron Bogers, (architect-partner) en Pieter Keijzer (architect), ontwerpen samen met de TU/e en de gebruikers de transformatie van het gebouw tot nieuwe, inspirerende plek waar de ingenieurs van de toekomst samenwerken aan innovatieve oplossingen voor hedendaagse vraagstukken. Matrix wordt opnieuw een vanzelfsprekende plek op de Campus, met een adres direct aan de Groene Loper waar fundamentele kennis en onderzoek in de praktijk zichtbaar kunnen worden gemaakt. Een open en uitnodigende omgeving, centraal gelegen tussen de gebouwen Metaforum, Scheikunde en Vertigo, waar de dynamiek van innovatie en de ambitie van alle studenten en medewerkers zichtbaar en voelbaar is, ook voor alle bezoekers en passanten. 

Onderzoek naar innovatieve technologieën vraagt om maatwerk en creativiteit. Het EPC maakt custom made opstellingen en prototypes voor onderzoek op uiteenlopende onderzoeksgebieden die gezien mogen worden. Ze krijgt een nieuwe hoogwaardige werkplaats op de begane grond van Matrix, naast de onderzoeksopstelling van de faculteit Scheikunde. Een centrale showroom en gezamenlijke workshopruimtes rond een nieuwe vide in de entreehal vormen de functionele en ruimtelijke verbinding naar de 1e verdieping, waar TIS haar nieuwe plek krijgt. Matrix wordt hét prototyping gebouw van de TU/e Campus. 

Meer informatie: Aron Bogers, Pieter Keijzer, Bart van Berlo, Sonja Rijlaarsdam