April 2017 - Samen wonen

Start engineering Grotiusplaats

De Grotiusplaats in Den Haag krijgt, na 25 jaar braak liggen, eindelijk een invulling. Ontwikkelaar Provast sloeg de handen ineen met wethouders Joris Wijsmuller en Boudewijn Revis en gaat er een aantrekkelijk nieuw en divers woonmilieu realiseren. Grotius I en II vormen het startpunt van de complete make-over van het gebied ten oosten van het Centraal Station, inclusief het deels overkappen van de Utrechtsebaan en het doortrekken van voetgangersroute richting Bezuidenhout. 

De woontorens op de Grotiusplaats, gelegen tussen de Utrechtsebaan en het Centraal Station, worden ontworpen door Winy Maas van MVRDV. Met hun hoogte van 100 en 120 meter gaan ze een beeldbepalend onderdeel van de Haagse skyline vormen. Wilco van Gils, partner-projectmanager bij Inbo, adviseerde in de Voorontwerpfase MVRDV en Provast over de opbouw, detaillering en functionaliteit van de gebouwen. Vanaf mei starten wij in een coördinerende rol met de bouwkundige engineering in BIM. 

De grillige vorm van de kroon van de beide woontorens brengt een grote variatie aan woningplattegronden en dakterrassen met zich mee. Het maken van goede en effectieve woningplattegronden voor de ruim 500 appartementen brengt voor ons dan ook uitdagingen op het gebied van afstemming van installaties (schachten) en inpassing van een doorgaande constructie met zich mee. De gebouwvorm maakt ook de gevelengineering complex. Juist die complexiteit maakt het project voor ons zo leuk en interessant; hier kunnen wij bij uitstek onze toegevoegde waarde in engineering en échte coördinatie laten zien. 

Provast start naar verwachting begin 2018 met de bouw.

Meer informatie: Wilco van Gils, Rien van Egdom