April 2017 - Samen wonen

Samen wonen

In het uitgebreide artikel dat het AD aan ons CPO project Geworteld Wonen wijdde, focust de schrijver vooral op de manier waarop mensen samen wonen in dit nieuwe buurtje, in hun eigen huis. Alle bewoners vinden dat ze zelf in het mooiste huis wonen, maar dat is ook dankzij het feit dat zij heel veel delen met de buren, te beginnen met de moestuinen. Het is een belangrijk onderdeel van ons ontwerpproces geworden om minstens even goed na te denken over de community die we bouwen als over de woningen. En zo’n community kun je natuurlijk alleen maar bouwen met de bewoners samen. 

De technieken waarmee we dat doen veranderen snel, virtual reality en de zelfrijdende auto zijn daar nog maar de eerste voorbeelden van. Dat maakt het nog urgenter dat we nadenken over de manier waarop we straks leven in de gebouwen die we nu ontwerpen. Wat betekent thuis zijn in de toekomst? Vinden we een goede buur straks nog steeds belangrijker dan een verre vriend? 

Daarover wisselen we graag met u van gedachten bij de 5e Overburenborrel, tijdens de Provada, op 30 mei om 17.00 uur. Zien we u dan op ons terras? Graag hier aanmelden!

Een hartelijke groet,
Tako Postma en Bert van Breugel