April 2017 - Samen wonen

Dunantbuurt uit de steigers

Voor De Alliantie maakten projectarchitecten Tako Postma en Jop Alberts het ontwerp voor de 240 woningen die de derde fase van de Staalmanpleinbuurt vormen. 

Het is zo'n 10 jaar geleden dat collega Guido Wallagh hier de bewonersparticipatie begeleidde, die leidde tot een algemene instemming van bewoners in een zeer ingrijpende vernieuwing. In de buurt is een nieuw park aangelegd en bijna 70% van de woningen is gesloopt en nieuw gebouwd. De derde fase is de laatste nieuwbouw, aan de zuidzijde van de buurt tussen de Dunantstraat en het water langs de Aletta Jacobslaan. 

De architecten bedachten hier een slimme verkaveling, die de oorspronkelijke stempel vervangt door een nieuw repeterend samenspel van appartementen en eengezinswoningen. In de nieuwe blokken is het parkeren aan de achterzijde van de woningen opgelost, waarmee ruimte is gemaakt voor brede plantsoenen tussen de appartementen en het water. De Dunantstraat krijgt een bebouwing die afwisselend uit hoge gezinswoningen en appartementengebouwen bestaat. 

Alle woningen worden uitgevoerd in eenzelfde architectuurtaal, gekarakteriseerd door een kloeke terra-kleurige massa, met terugliggende vierkante vakken. De grijze vierkanten worden gemetseld in stenen met een bijzondere frog, die gezamenlijk een kleiner vierkantpatroon in de gevel vormen. De woningen aan de zuidzijde langs het water krijgen een verhoogde voortuin, die privacy biedt voor de bewoners en vanaf de straat een nieuwe levendige uitstraling zal opleveren. 

Meer informatie: Tako Postma, Jop Alberts