April 2017 - Samen wonen

900Mahler: meer dan alleen wonen

Dat 900Mahler wordt gewaardeerd door de bewoners wisten wij al. Het is leuk om te zien dat door een succesvolle plint 900Mahler ook goed landt bij de mensen die op de Zuidas werken en wonen. Met de Gustav Gym en restaurant The Barn Food creëert het gebouw ruimte voor ontmoeting die past binnen de Zuidas en die hoort bij een gebouw met een grootstedelijke uitstraling. 

En een grootstedelijke uitstraling heeft het. De manier waarop je binnenkomt alleen al, in een luxe ingerichte entreehal, is ongekend in Nederland. De betiteling ‘Trump Tower’ die het gebouw onlangs van de juryvoorzitter van de Zuiderkerkprijs kreeg, beschouwen wij dan ook als een geuzennaam en groot compliment (en dat staat nadrukkelijk los van onze mening over de president van de USA). 

Ook de woonkwaliteit is grootstedelijk, met de voorzieningen die daarbij horen. Zo is er portier ‘James’, die bewoners ontzorgt door te zorgen dat alles werkt, door pakketjes aan te nemen, auto’s te laten wassen en events te organiseren. Zo kunnen de bewoners van 900Mahler ultiem genieten van de leuke dingen van het leven. 

Meer informatie: Rik Bakker