26 mei 2015

Bijzonder woongebied De Schans

Bijzonder woongebied De Schans

Aan de zuidzijde van Westervoort ontstaat een bijzondere woonplek. In Park De Schans worden op integrale wijze de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden in het landschap teruggebracht én gecombineerd met een unieke woonomgeving.

In ons stedenbouwkundig plan wordt de fortificatie met het centrumbastion weer zichtbaar gemaakt in het landschap. De oude schuren van de Heegsche Bouwing worden omgevormd tot woningen, passend in de landelijke stijl van het boerenerf. De bouwopgaven worden verweven met het landschapspark, passend bij de gedachte ‘behoud door ontwikkeling’.

Kenmerkend is het sterk participatief karakter in de planvorming. In iedere fase van het planvormingsproces zijn bewoners en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld mee te denken over de ontwerpvoorstellen. Hierdoor kan het plan op breed draagvlak rekenen.

- Project De Schans in Westervoort

Meer informatie: Arnold Meijer, Frank Maas