16 april 2015

Nominatie Neprom-prijs

Nominatie Neprom-prijs

Meyster’s Buiten is een van de vijf genomineerden voor de Neprom-prijs voor Locatieontwikkeling 2015. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een project dat uitblinkt in de samenwerking tussen overheid en markt. Meyster’s Buiten, gelegen in de tuinstedelijke wijk Oog in Al in Utrecht, transformeert van industrieterrein tot aantrekkelijk stedelijk gebied. Nu het overgrote deel van het gebied in gebruik is genomen zien we dat onze visie werkelijkheid is geworden; Meyster’s Buiten is een fantastische plek om te wonen, te werken, naar school te gaan, een hapje te eten of een cultureel evenement te bezoeken.

Inbo is al vanaf het eerste moment betrokken bij deze bijzondere ontwikkeling. Ons prijswinnend stedenbouwkundig ontwerp richtte zich op het zichtbaar maken van de meerwaarde van integrale ontwikkeling van het gebied, waarin het samenbrengen van verschillende functies Meyster’s Buiten tot een bijzondere plek in de stad maken. Met dit ontwerp werd de basis gelegd voor een intensieve en hechte samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Meyster’s Buiten kent een eenduidig en krachtig stedenbouwkundig basisidee. De volledige benutting van de gebiedseigen kwaliteiten is daarin van doorslaggevend belang. De ligging van de plek en de aanwezigheid van een historisch waardevol park, een monumentale fabriek en een aantrekkelijke tuinstedelijke woonbuurt zijn allemaal elementen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het karakter van het plan.

Meyster’s Buiten is een samenwerking tussen Heijmans, VORM, Blauwhoed en BOEi. Inbo heeft het stedenbouwkundig plan voor Meyster’s Buiten opgesteld, de architectuur voor de herenhuizen verzorgd en is als supervisor bij de planuitwerking betrokken. De uitreiking van de Neprom-prijs is op 23 april a.s. tijdens de Dag van de Projectontwikkeling.

Project Meyster’s Buiten, Utrecht Oog in Al

Meer informatie: Arnold Meijer, Frank Maas