16 april 2015

Liefde voor architectuur

Liefde voor architectuur

In de discussie tussen architecten en hun opdrachtgevers wordt nog wel eens besmuikt gepraat over “wat de mensen er van vinden”. Een discussie over mooi of lelijk heeft nooit een winnaar en wordt daarom vaak dan maar helemaal niet gevoerd. En dat terwijl we architectuur maken voor de mensen die de ruimte gaan gebruiken, ervaringsdeskundigen bij uitstek.

Architectuur kan de maatschappij misschien niet veranderen, maar kan wel helpen. Architectuur kan herkenbaar zijn, een gevoel van thuis overbrengen, liefde voor detail uitstralen en nog veel meer. Gebouwen kunnen anonieme plekken transformeren tot prettige ruimten. Gebouwen kunnen mensen binden, als ze samen het gevoel hebben dat het hun gemeenschappelijk eigendom is.

Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend om in al onze projecten met opdrachtgevers en omwonenden in gesprek te zijn over de manier waarop we ons vak uitoefenen en de resultaten daarvan. We zijn er trots op dat onze architectuur een rol speelt in het herkenbaar maken van de omgeving. Dat het helpt kopers het gevoel te geven dat dit hún plek is, en tegelijk een prettige openbare ruimte biedt aan bezoekers en passanten. Dat maakt ons vak interessant en leuk, en onze ontwerpen en gebouwen beter.

Gebouwen worden gemaakt door heel veel mensen samen. Soms zie je dat eraan af, meestal is het een voordeel. Juist door dat effect worden gebouwen onderdeel van het collectief geheugen; geliefde plekken in de stad.

Daarom zijn we bijzonder trots op de architectuurprijs van Hilversum voor de Melkfabriek. Niet alleen van de vakjury, maar ook de publieksprijs. Zeker als die gegeven wordt voor een gebouw, dat een beetje vergeten was, maar door nieuw gebruik weer een parel voor de stad is geworden. Hilversum houdt niet alleen van Dudok, maar ook van haar industriële verleden. Mooi!

Met vriendelijke groet,

Bert van Breugel
Tako Postma