16 april 2015

Beheer en onderhoud JuBi met BIM

Beheer en onderhoud JuBi met BIM

Het BIM model van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (JuBi), dat Inbo maakte in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, wordt nu ook ingezet voor het meerjarig beheer en onderhoud. Het model van dit 130.000 m² grote rijksgebouw, ontworpen door Hans Kolhoff is opgezet in Revit conform de RVB BIM norm.

Nadat Heijmans de opdracht verwierf voor de maincontracting van JuBi, waarbij het gebouw en de installaties 24/7 aan de hoge eisen van het Rijksvastgoedbedrijf moeten voldoen en 100% moeten functioneren om het comfort van de gebruikers te garanderen, is het gebouwmodel aangepast om te kunnen worden ingezet bij het dagelijkse beheer en onderhoud en de afhandeling van storingsmeldingen.

Om het model van het omvangrijke gebouw werkbaar te houden, is het model bouwkundig en constructief opgedeeld in 12 deelmodellen, die zijn samengevoegd in een coördinatiemodel. Binnen de kaders van de RVB BIM norm is het model in nauw overleg en goede samenwerking met Heijmans verrijkt met informatie over onder andere compartimentering, zonering en gegevens over de brandbeveiliging. De komende tijd wordt in een pilotproject onderzocht welke aanvullende intelligentie ingezet kan worden voor slim facilitair beheer met behulp van BIM.

Inbo is op meerdere fronten bezig met BIM modellen voor (facilitair) beheer en onderhoud. In een wereld waarin BIG data en ‘the internet of things’ steeds belangrijker worden, zetten wij onze ruime bouwkundige en BIM ervaring in voor slimmer en eenvoudiger gebouwbeheer. Door vroegtijdig na te denken over de totale levenscyclus van de bebouwde omgeving, kunnen we gebouwen aan de voorkant slimmer ontwerpen en engineeren. Via slimme koppelingen brengen we alle data samen in 7D Bouw Informatie Management. BIM intelligentie gericht op een duurzame toekomst. Slimmer, goedkoper én leuker.

Project Ministerie van Veiligheid en Justitie en ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties in Den Haag
BIM & Beheer conform RVB BIM norm
- Heijmans - Ministeriegebouw moet blijven presteren

Meer informatie:
Josine van Gulik, Peter Mantel