13 oktober 2015

Vernieuwing stadshart Emmeloord

Vernieuwing stadshart Emmeloord

Na het uitblijven van voldoende ontwikkelingen en investeringen in het Stadshart van Emmeloord, is de conclusie dat er een nieuwe aanpak nodig is. Daarom heeft de gemeente Noordoostpolder in juli besloten om een nieuwe weg in te slaan. Deze nieuwe weg betreft een zogenoemd open planproces.  

Kern van dit open planproces is dat de gemeenteraad, vastgoedeigenaren en ondernemers in het centrum, bewoners, maatschappelijke organisaties en mogelijk ook nieuwe geïnteresseerde partijen in een interactief proces een gedragen en haalbare visie op een aantrekkelijk, uitnodigend en levendig centrum formuleren. Een plan bedenk je vandaag de dag niet meer van achter de tekentafel, maar samen.  

Het open plan proces is ondertussen in een eerste stroomversnelling geraakt. Eind augustus kwam de projectgroep, bestaande uit gekozen en ingelote leden, voor het eerst bijeen. Doorslaggevend in de keuze voor de projectgroepleden is geweest om leden te zoeken die vooral vooruit willen kijken. “Het open planproces kan alleen slagen wanneer bewoners en ondernemers bereid zijn het verleden achter zich te laten en met een frisse blik vooruit te kijken”, aldus Guido Wallagh, die het proces samen met Jeroen Oomens begeleidt. “Het centrum heeft niets aan terug kijken. Het centrum moet vooruit. Optimistisch en realistisch, zoals de eerste leden van de project- en klankbordgroep dit op 26 augustus jl. zo treffend formuleerden.”

De volgende stap in het proces was de eerste openbare bijeenkomst op zaterdag 10 oktober, waarin gezamenlijk gewerkt werd aan een nieuw stadshart. Tijdens deze bijeenkomst is de verbinding gezocht met bewoners, ondernemers, eigenaren en andere belanghebbenden en belangstellenden, die bereid zijn de afgelopen moeizame jaren achter zich te laten.     

- Timelapse eerste bijeenkomst Emmeloord
- www.hart-voor-emmeloord.nl 

Meer informatie: Guido Wallagh, Jeroen Oomens