13 oktober 2015

Nieuwbouw Hartekamp opgeleverd

Nieuwbouw Hartekamp opgeleverd

Vorige maand is de nieuwbouw van woningen voor mensen met een verstandelijk of meervoudige beperking voor De Hartekamp Groep in Heemstede formeel voltooid. In het ontwerp staat de versterking van de bestaande parkstructuur van het zorglandgoed centraal. De nieuwe zorgwoningen zijn verdeeld over drie gebouwgroepen, die samen drie hoven vormen. In de architectuur is de balans gezocht tussen de schaal van de individuele woning en het grotere collectieve geheel, ingebed in het parklandschap. Of zoals De Hartekamp Groep het zelf zegt: “In de prachtige omgeving van de buitenplaats de Hartekamp zijn bouwers en ontwerpers er in geslaagd de woningen en het groen in harmonie te verbinden.”

In de nieuwbouw is veel aandacht besteed aan de individuele ruimten van de cliënten in combinatie met een kleinschalige opzet van de woningen. Inbo ontwierp daarvoor twee unieke basisplattegronden die de bouwstenen zijn voor alle woningen. Daarbinnen zit flexibiliteit om aan de individuele eisen en wensen van bewoners te voldoen. De Hartekamp Groep is trots op het resultaat met voor alle cliënten een ruime zit/slaapkamer of ruim appartement met eigen sanitair. De laatste weken van september zijn de cliënten verhuisd. De officiële opening vindt in het voorjaar plaats.

- Project De Hartekamp in Heemstede

Meer informatie: Jacques Prins, Kevin Battarbee, Benno de Jong