13 oktober 2015

Het Amsterdamse stadhuis verbouwt

Het Amsterdamse stadhuis verbouwt

Het Amsterdamse stadhuis is bijna dertig jaar oud en hoognodig toe aan een verbouwing. Doordat de Gemeente Amsterdam het gebouw verduurzaamt en flexibel gaat werken, komen er op de begane grond ruimtes vrij. Bovendien zijn er ruimtes, zoals de trouwzalen en de filmzaal van het stadhuis, die door de jaren heen aan betekenis hebben verloren. De Gemeente Amsterdam vroeg Guido Wallagh om als programmeur op zoek te gaan naar nieuwe functies voor deze ruimtes en in een aantal varianten.

Alle Amsterdammers en alle partijen in de stad zijn in een open oproep gevraagd om ideeën en initiatieven in te brengen die gezamenlijk moeten leiden tot een representatieve, openbare en gastvrije begane grond van het stadhuis, waar Amsterdammers zich thuis voelen en waar ze terecht kunnen voor een goede dienstverlening.

Het gaat in totaal om maar liefst 9.000 m², er kan dus heel erg veel. Er is echter wel een aantal voorwaarden waaraan ideeën en initiatieven moeten voldoen. Nieuwe functies moeten passen bij de status van het stadhuis, de benodigde verbouwing kunnen financieren, de samenhang met de omliggende openbare ruimte versterken (waaronder het beroemde Waterlooplein) en het gebied beter verknopen met de historische binnenstad en Plantagebuurt.

Tot 17 oktober a.s. kunnen Amsterdammers hun eerste ideeën en initiatieven insturen. Daarna gaat Guido tijdens een Open Stadhuis en vier Stadhuisateliers, met de indieners aan de slag met hun ideeën en initiatieven.

Voelt u zich ook aangesproken door de open oproep? Kijk dan voor meer informatie op www.amsterdam.nl/hetstadhuisverbouwt.
Foto: Paul Deelman.

Meer informatie: Guido Wallagh, Jeroen Oomens