13 oktober 2015

Enexis transformator voor innovatie

Enexis transformator voor innovatie

Energieleverancier Enexis voorziet dat de energietransitie – de overstap van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen – een belangrijke impact zal hebben op het energielandschap in Nederland en daarmee op haar eigen rol. Enexis wil zich daarom actief inzetten voor verduurzaming en innovatie. Deerns en Inbo helpen hen in deze ambitie met een plan voor de transformatie van een monumentaal voormalig transformatorhuis aan de Orthen in Den Bosch tot Open Innovatiecentrum.

Het Open Innovatiecentrum moet vooral een ontmoetingsplek worden, waar mensen kunnen werken, brainstormen, inspireren en samenwerken. In een tweetal interactieve workshops met een brede vertegenwoordiging van Enexis maakten Deerns en Inbo deze ambities aan de hand van drie vragen concreet: Wat moet er aan het pand gebeuren om het een aantrekkelijke werkplek te maken, wat moet er georganiseerd worden om mensen te trekken en wat moeten de sfeer en uitstraling van het innovatiecentrum zijn?

Vanuit de circulaire gedachte is een ontwerp gemaakt dat zoveel mogelijk uitgaat van hergebruik van materialen. Hoewel het transformatorhuis nooit als werkplek is bedoeld, leent het gebouw zich uitstekend voor het maken van ruimten en het organiseren van evenementen die mensen en bedrijven naar deze bijzondere plek trekken. De karaktervolle structuur en de robuuste kwaliteit van het gebouw worden ingezet om op een simpele manier een nieuwe ’look & feel’ te creëren die past bij de creatieve sfeer van innovatie die Enexis zoekt. Industrieel, informeel en huiselijk zijn de kernwoorden die daarvoor uit de workshops naar voren kwamen.

De komende periode inventariseert Enexis aan de hand van het ambitiedocument de mogelijkheden van realisatie.

- enexisinnovatie.nl

Meer informatie: Aron Bogers, Nina van Osta