12 november 2015

Start bouw Geowetenschappen Utrecht

Start bouw Geowetenschappen Utrecht

Begin november is de bouw gestart van het nieuwe kantoorgebouw voor de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Na een succesvolle aanbesteding is Wijnen Bouw hiervoor geselecteerd als aannemer. Het kantoorgebouw in De Uithof te Utrecht vormt een ensemble met het bestaande TNO-gebouw en het recentelijk gerealiseerde Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium. De drie gebouwen delen een gemeenschappelijk entreegebied. De donkere aluminium gevel van het nieuwe kantoorgebouw voor Geowetenschappen is geïnspireerd op het werk van de onderzoekers die er werken. Horizontale banden van wisselende hoogte drukken als typische vervormde aardlagen de gelaagdheid van de aardkorst uit. Met zijn donkere kleur en horizontaliteit sluit het gebouw aan op de beeldkenmerken van de beide andere gebouwen.

Binnen in het gebouw is het vooral de gebouwhoge centrale vide die straks de sfeer gaat bepalen. Een uitnodigende trap verbindt de wisselend dubbelhoge ontmoetingsruimten rond de vide met elkaar en is onderdeel van de ruimtelijke dynamiek. Ook op andere plekken in het gebouw bevorderen ruimtelijke verticale koppelingen de uitwisseling van kennis tussen verschillende afdelingen.

De begane grond en eerste verdieping zijn ingericht als algemene ontmoetingsruimten. Hier liggen de studieruimten en het restaurant, dat is opgedeeld in verschillende sferen die ook uitnodigen om te vergaderen, te werken of te studeren. Het restaurant krijgt een heel andere sfeer dan de werkomgeving op de verdiepingen. Het interieurontwerp refereert net als het exterieurontwerp op subtiele wijze aan het werkveld van de gebruikers. Zo is het in het interieur toegepaste beeldmateriaal ontworpen aan de hand van geabstraheerde kaarten van de faculteit Geowetenschappen.

Het ontwerp voor het nieuwe kantoorgebouw is zeer duurzaam. Hiervoor is een BREEAM-NL Excellent ontwerpcertificaat aangevraagd. Oplevering is gepland voor medio 2017.

Project Geowetenschappen in Utrecht

Meer informatie: Hans Toornstra, Rodi van der Horst