12 november 2015

Start 2e fase Bèta Campus Leiden

Start 2e fase Bèta Campus Leiden

De eerste fase van de nieuwe Bèta Campus voor de Universiteit Leiden nadert voltooiing. Na zo’n 2,5 jaar bouwen levert aannemer Heijmans het circa 44.000 m² grote gebouw in januari 2016 op. Met de realisatie van dit eerste deel van het uiteindelijk zo’n 80.000 m² grote gebouw, is een begin gemaakt met een moderne, open Bèta faculteit waar het uitwisselen van kennis centraal staat.

De centrale as vormt de ruggengraat van het uiteindelijke complex, waarin alle instituten van de Bètafaculteit zullen worden gehuisvest. Deze as, die zich straks zal doorzetten in de tweede fase, faciliteert het ontmoeten en verbindt de generieke vleugels met elkaar. Aan de centrale as presenteren zich de verschillende instituten. Hier is ook het studiecafé gesitueerd. In de ruimtelijke beleving speelt het royaal binnenvallende daglicht een belangrijke rol.

De generieke vleugels van het verder uiterst technische gebouw huisvesten vooral kantoren, chemische en biochemische laboratoria en onderzoeksruimten. De westvleugel bevat onderzoeksruimten voor nanotechnologie en is daarom trillingsarm geconstrueerd. Voor specifieke precisiemetingen zijn apart gefundeerde opstellingen gerealiseerd in de daarvoor bestemde meethal.

De zo kenmerkende kamstructuur van het gebouw, met een afwisseling van gebouwen en tussenhoven binnen een strakke contour, en de centrale ruggengraat waaraan alle gedeelde en specifieke functies zijn gehuisvest, zetten zich door in de tweede fase. Inbo/JHK kreeg recent opdracht om deze tweede fase binnen het oorspronkelijke door hen ontworpen structuurplan vorm te geven.

De nieuwe Bèta Campus krijgt als eerste laboratoriumgebouw een BREEAM-NL Very Good certificaat. Het eerste bouwdeel wordt bij de start van het studiejaar 2016-2017 in gebruik genomen.

Project Bèta Campus Leiden

Meer informatie: Hans Toornstra