12 november 2015

School van betekenis

School van betekenis

Het lijkt zo logisch. Als wijken veranderen, veranderen scholen. En als scholen veranderen, veranderen wijken. Onderwijs is van groot belang voor de sociale cohesie en leefbaarheid in een wijk. Een goed schoolgebouw heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs, de sociale cohesie in de buurt en op de gezondheid, onderwijsresultaten en ontwikkeling van leerlingen.

Ouders, leerlingen en studenten kiezen daarom heel bewust voor een school. Steeds vaker voor een bijzondere school, met specifiek lesmateriaal, met een enthousiaste staf en met interessante leerlingen. Dat geldt voor alle types onderwijs.

Guido Wallagh modereerde laatst een debat tussen leerlingen van zulke scholen en de Amsterdamse wethouder in het kader van de Week van de Stad. Daar bleek weer dat de leerlingen heel goed kunnen uitleggen waarom ze specifiek hun school hebben uitgezocht en ook wat het gebouw voor het onderwijs betekent. In een school waar leerlingen ook halve dagen balletles krijgen, is de aanwezigheid van rustige plekken heel erg belangrijk. In een andere school gaat het juist veel meer om de ruimte om samen interactief de lesstof te ontdekken.

Voor een architect is het een droom die uitkomt, als de leerlingen kunnen uitleggen waarom dit gebouw nou zo specifiek bij hen past. Daarom streven wij er altijd naar om het onderscheidende gebruik van de ruimte, de inspiratie te laten zijn voor concept en beeld van onderwijsgebouwen. En maken we die gebouwen in samenspraak met toekomstige gebruikers: als zij zich in het gebouw herkennen, zullen toekomstige generaties met hun denkbeelden doorgroeien.

Met vriendelijke groet,

Bert van Breugel
Tako Postma