12 november 2015

De Scholenbouwatlas biedt hulp

De Scholenbouwatlas biedt hulp

De komende jaren moeten honderden basisscholen in Nederland worden verbouwd. De nood is hoog, want de visies en behoeftes veranderen voortdurend en er is veel achterstallig onderhoud. Voor de meeste schooldirecteuren, teamleden en schoolbesturen is dit een ingewikkelde opgave. De scholenbouwatlas biedt hulp bij het aanpassen van basisscholen en kindercentra. Dit handboek geeft een overzicht van actuele verbouwopgaven en toont honderd inspirerende voorbeelden van verbouwingen in Nederland met als conclusie dat verbouw een slim alternatief voor nieuwbouw is.

Daarnaast zijn in de scholenbouwatlas essays opgenomen over actuele vraagstukken, waaronder ‘De school en de wijk’ van Guido Wallagh, partner bij Inbo. In dit essay wordt de wisselwerking tussen onderwijs en stedelijke vernieuwing beschreven. Een wisselwerking die vanzelfsprekend lijkt, maar in de praktijk onvoldoende plaats vindt. Waarom dit gebeurt en vooral hoe de wisselwerking toch succesvol kan zijn, wordt in het essay beschreven.

- de scholenbouwatlas is hier te bestellen

Meer informatie: Guido Wallagh