12 november 2015

DBM buurtschool De Akkers gewonnen

DBM buurtschool De Akkers gewonnen

Hegeman+, Bureau 1232 en Inbo wonnen gezamenlijk de tender voor de multifunctionele buurtschool De Akkers in Heerenveen, waarin naast basisscholen ook ruimte is voor een wijkcentrum, naschoolse opvang en een gymzaal. Het nieuwe schoolgebouw krijgt een duidelijk gezicht naar de omliggende wijk De Akkers, met een open en transparante uitstraling. Het nieuwe schoolgebouw omarmt het schoolplein en opent zich via het plein naar de omgeving.

De nieuwe school is opgebouwd uit verschillende ‘huizen’ die met elkaar worden verbonden door een overdekte leerstraat. Daarmee geven we de scholen elk een eigen identiteit en herkenbare plek binnen het geheel. Bovendien maken we met deze geleding een groter volume klein, waardoor de school beter past bij de maat en schaal van de omliggende bebouwing.

In de overdekte leerstraat liggen de leerpleinen. Daar omheen liggen de lokalen, verdeeld over twee verdiepingen, met een duidelijk adres aan de leerstraat. Op verschillende momenten van de dag kunnen deze ruimten anders worden gebruikt. Met de indeling van de school is rekening gehouden met het afsluiten van bepaalde delen zodat ook buiten schooltijden gebruik gemaakt kan worden van (een deel) van het gebouw.

Tijdens de aanbesteding, begeleid door Antea group, is in een compact team met aannemer Hegeman+ en installatieadviseur Bureau 1232 gewerkt aan deze bijzondere school. De stapeling van ideeën vanuit ieders expertise heeft geleid tot een ontwerp voor een duurzaam schoolgebouw waarin bruikbaarheid, flexibiliteit, kwaliteit en betaalbaarheid samengaan. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt. Volgens planning start de realisatie al in april 2016.

- Project Buurtschool De Akkers in Heerenveen

Meer informatie:
Trude de Vroomen, Olof Schonewille