12 november 2015

Campus Middelsee geopend

Campus Middelsee geopend

Een week lang is de opening van de nieuwe schoolcampus in St.-Annaparochie, Campus Middelsee, met festiviteiten gevierd. Donderdagmiddag 15 oktober verrichtten gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Fryslân en wethouder Nel Haarsma van de gemeente Het Bildt de officiële handeling.

Campus Middelsee is een antwoord op de krimp die zich afspeelt in deze regio dicht tegen de Waddenzee. In de vervangende nieuwbouw vinden twee scholen samen onderdak. Centraal in het onderwijsconcept staat het Leer- en Werkplein, een zelfstandige stichting binnen de campus en de link tussen school en bedrijfsleven. Dankzij dit onderwijsprogramma komen leerlingen er vroeg achter welke opleiding bij ze past, kunnen ze eenvoudig doorstromen naar het mbo en hebben ze zelfs een grote kans op een baan. Bedrijven uit de regio bieden stage- en leerwerkplaatsen aan.

Kern van het ontwerp is de aula met aanverwante functies, een centrale open ruimte in het hart van de nieuwbouw, een verbindend element tussen de omliggende ruimten en het omringende landschap. Met haar hoge transparante gevels geeft het plein uitstraling naar de omgeving. Deze openheid heft de barrière tussen binnen en buiten op en laat de clustering tussen onderwijs en bedrijfsleven zien.

Campus Middelsee is een Design & Build opgave, met BAM Bouw en Techniek als hoofdaannemer integraal ontworpen onder een UAV-gc contract. Haalbaarheid, functionele, ruimtelijke en technische mogelijkheden zijn door de adviseurs en aannemer in een 3D-model bij elkaar gebracht. Resultaat is een gezonde en duurzame school volgens de Frisse Scholen norm klasse B en met een goede GPR score. 

- Project Onderwijscampus Middelsee in St.-Annaparochie

Meer informatie:
Eerde Schippers, Olof Schonewille, Elmer Bronkhorst