12 november 2015

Bibliotheek Radboud Universiteit opgeleverd

Bibliotheek Radboud Universiteit opgeleverd

De Centrale Bibliotheek van de Radboud Universiteit kent al enige tijd een toename van het aantal gebruikers. Steeds meer studenten en docenten weten de weg naar deze bibliotheek te vinden voor het raadplegen van de collectie, om te studeren, of om elkaar te ontmoeten. De bibliotheek is daardoor meer geworden dan alleen de boekencollectie in het souterrain van het gebouw. De bibliotheek heeft een centrale plek in het studentenleven en krijgt een steeds grotere sociale functie op de universiteitscampus. Inbo is eind 2014 geselecteerd voor het maken van het ontwerp voor een gedeeltelijke herinrichting van dit gebouw.

De opgave was helder: “maak meer studieplekken”. In de uitwerking zijn we echter verder gegaan dan alleen het bijplaatsen van tafels en stoelen. We hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een aantal grotere ingrepen in het gebouw door te voeren. Dit was noodzakelijk om voldoende ruimte te creëren voor de extra studieplekken en het reorganiseren van een aantal programmaonderdelen. Tegelijk bood het de mogelijkheid om, met name op de eerste verdieping, meer licht en overzicht te verkrijgen. Door wanden weg te halen is de middenzone hét ontmoetingsplein van de bibliotheek geworden. Waar eerst alleen een smalle verkeersroute tussen hoofdentree en loopbrug naar het Erasmusgebouw het beeld bepaalde, is daar nu een overzichtelijk binnenplein van waaruit alle functies te bereiken zijn. Centraal op dit plein is een nieuwe koffiecorner gemaakt met daar omheen diverse zitjes en studieplekken.

De begane grond, met de hoofdentree vanaf de Erasmuslaan, is zo ingericht dat de routing naar binnen weer logisch en overzichtelijk geworden is. Twee balies zijn samengevoegd tot een grote nieuwe balie die een nieuwe invulling geeft aan de inname- en uitleenfaciliteiten. Niet alleen de inrichting maar ook het comfort is sterk verbeterd. Het klimaatsysteem is op diverse onderdelen aangepast en geoptimaliseerd om bestaande klachten weg te nemen.

Het project heeft een bijzonder korte doorlooptijd gekend. Slechts negen maanden waren nodig om van ontwerp tot realisatie en oplevering te komen. Daarbij is het noemenswaardig dat de bibliotheek kon blijven functioneren tijdens de verbouwing en studenten minimaal last hebben ondervonden van de werkzaamheden. Gezien het bescheiden budget voor deze opgave hebben we strategische keuzes moeten maken. We zijn blij met de uiteindelijke uitwerking waarin zowel visie als ambitie werkelijkheid zijn geworden.

Meer informatie: Jeroen Simons, Maarten Hooijmeijer