10 september 2015

Nieuwe opdracht Kolkakkerbuurt

Nieuwe opdracht Kolkakkerbuurt

Inbo won de selectie van Woonstede voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor de herstructurering van de Kolkakkerbuurt in Ede met zo’n 150 woningen. De Kolkakkerbuurt vormt een van de eerste dorpsuitbreidingen van Ede en kent een bepaalde tuinstedelijke monumentale waarde. Onderdeel van onze opdracht is om deze tuinstedelijke sfeer terug te brengen in de (ver)nieuwde Kolkakkerbuurt.

Die opgave pakken we op in een open planproces met opdrachtgever Woonstede en vooral ook met de huidige bewoners van de Kolkakkerbuurt. Wij vinden het belangrijk de huidige bewoners te ontmoeten en te kunnen bevragen over hun wensen voor de (ver)nieuwe Kolkakkerbuurt.

Eerste kennismaking met de bewoners was een excursie naar een andere herstructurering in Ede Oud-Zuid op zaterdag 29 augustus. Binnenkort doen we samen met de bewoners een wijkschouw van de Kolkakkerbuurt en organiseren we de eerste denksessie over het stedenbouwkundig plan. Daarbij hopen we de eerste contouren voor de Kolkakkerbuurt uit te zetten, wat zal uitmonden in een stedenbouwkundige visie. Naar verwachting leveren we eind december een volledig afgerond en breed gedragen stedenbouwkundig plan op.

Meer informatie: Arnold Meijer, Frank Maas