10 september 2015

Helder en robuust

Helder en robuust

Een plan voor een gebouw dat lang mee gaat, begint met een heldere structuur. Of het nu om een woning, een zorggebouw, een kantoor of een onderwijsgebouw gaat, op alle schaalniveaus is het maken van een goede plattegrond nog een hele kunst. Een kunst die zijn waarde bewijst: telkens weer blijkt de robuuste structuur een reden om een plan van Inbo te kiezen. Zoals bij de Bèta Campus voor de Universiteit Leiden, waar de heldere en doordachte structuur waarmee we de tender wonnen, bepalend blijkt voor de bruikbaarheid, toekomstbestendigheid en haalbaarheid van het plan. En belangrijker: onze gebouwen blijken ook in de tijd hun waarde te bewijzen, omdat ze ontworpen zijn om goed te functioneren. 

Het lijkt simpel, een goede plattegrond te ontwerpen, maar wie het wel eens geprobeerd heeft weet dat het toch echt lastig is. Steeds gecompliceerdere eisen, specifieke doelgroepen, veranderende regelgeving, complexe processen en een veranderende markt maken het telkens opnieuw een ingewikkelde puzzel. In al onze plannen zoeken wij naar heldere structuren die de gebouwen flexibel en toekomstbestendig maken. En vooral: prettig om in te wonen en werken.  

De verhalen in deze nieuwsbrief illustreren hoezeer we ons niet zomaar richten op het maken van een mooie gevel met goede of spectaculaire details, maar vooral ook op het maken van gebouwen die overzichtelijk zijn, bewoners de ruimte geven en een prettige sfeer bieden.

Met vriendelijke groet,

Bert van Breugel
Tako Postma