10 september 2015

Eerste villa Trijntje Wiel opgeleverd

Eerste villa Trijntje Wiel opgeleverd

De eerste van drie villa’s van waterlandgoed Trijntje Wiel is begin dit jaar opgeleverd. De drie villa’s vormen een architectonische eenheid, georiënteerd op het water en onderling verbonden door een tuinmuur. Deze tuinmuur waarborgt de privacy die zo karakteristiek is voor landhuizen. De vloeiende lijnen van de villa’s verankeren de architectuur in het bijzondere landschap.

Trijntje Wiel is een nieuw natuur- en waterlandgoed in Friesland dat wij samen met NoordPeil landschap & stedenbouw ontwikkelen. Het nieuwe landgoed wordt omgebouwd van intensieve veehouderij naar extensieve veehouderij. Een deel is bestemd voor privégebruik, het overige terrein wordt openbaar toegankelijk met een recreatieve en educatieve functie. De vaart waar de woningen aan liggen verbindt het dorp Joure met de Langweerderwielen en het verder gelegen Sneekermeer.

De bewoners van de eerste villa wonen er nu een half jaar en zijn erg tevreden en gelukkig met het nieuwe woonhuis. Ze genieten van het ruime uitzicht over de weiden en het privé water gelegen aan de Zeilroede. Naast woonruimte beschikt de villa over een praktijkruimte, een extra ruime garage en een boothuis. De verdieping is ingericht als guesthouse.

Zowel het exterieur als het interieur van de woningen is in detail uitgewerkt. Binnen met sober wit marmer, wit pleisterwerk en redceder betimmeringen. De tuinmuur, de praktijkruimte en het guesthouse zijn opgetrokken uit een ruwe rode baksteen. Ze versterken het contrast van het lichte open woonhuis met de zware tuinmuren.

- Project Trijntje Wiel in Joure

Meer informatie: Eerde Schippers