10 september 2015

Centrumplan Nieuw-Vossemeer in gebruik

Centrumplan Nieuw-Vossemeer in gebruik

Nieuw-Vossemeer is een gemoedelijk en rustig dorp in de uiterste westpunt van Noord-Brabant. Voor de zomer is hier multifunctioneel woonzorgcentrum De Vossemeren in gebruik genomen: 24 levensloopbestendige woningen en een nieuw complex met vier groepswoningen voor Stichting tante Louise-Vivensis, een huisartsenpost, een bibliotheek en een recreatieruimte. Een gloednieuw complex dat samen met andere voorzieningen onderdeel uitmaakt van het nieuwe centrale dorpsplein en dat het zorgbehoevende ouderen mogelijk maakt langer in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Het plan past qua schaal en architectuur perfect in het dorp. Een ingetogen architectuur, vakmanschap en sobere detaillering waren uitgangspunt voor de bebouwing. Het begijnhof was de inspiratiebron voor de clustering van de woningen, de vormgeving en de differentiatie van openbare ruimtes en hun onderlinge relaties en overgangen.

Met de nieuwbouw wordt in hoge mate rekening gehouden met de toekomst. Naast een hoge duurzaamheidambitie anticipeert de nieuwbouw op mogelijke veranderingen in de markt. Zo zijn de nultreden woningen ook geschikt voor starters en is het woonzorgcomplex ombouwbaar tot grondgebonden woningen. Zowel bouwkundig als installatietechnisch zijn er voorzieningen getroffen om het later aan te passen tot meerdere rijwoningen. Op deze manier is de nieuwbouw klaar voor de toekomst!

- Project Nieuw Vossemeer

Meer informatie: Hans Toornstra, Frank Zewald