10 maart 2015

Inbo wint tender campus NHTV Breda

Inbo wint tender campus NHTV Breda

Samen met Culd, Deerns, Pieters en DGMR won Inbo de tender voor het maken van een bruisende kennis- en onderwijscampus voor NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Met de aankoop van een prachtig klooster heeft NHTV de mogelijkheid geschapen alle 7500 studenten van haar vijf academies samen te brengen op één centrale locatie in het centrum van Breda. Daarmee ontstaat draagvlak voor het maken van een levendige, cross-culturele campus, waarmee NHTV haar imago als topinstituut in kennisontwikkeling en hoger onderwijs nationaal en internationaal verder versterkt.

Slim en ambitieus
De uitvraag van NHTV en aanbestedende dienst Brink Groep was slim en ambitieus. Een heel open vraag, maar met een duidelijk beeld van het proces en het resultaat. Het team van Inbo, Culd, Deerns, Pieters en DGMR heeft zich weten te onderscheiden van de andere toonaangevende bureaus met een team op maat, een Plan van Aanpak gedacht vanuit de gebruiker en een zeer enthousiasmerende presentatie in de vorm van een brainstormsessie.

Dynamisch en interactief
Het Plan van Aanpak is bedacht vanuit maximale inspraak voor de gebruikers én maximale controle op de kosten. Een dynamisch en interactief proces, met veel inspraak en duidelijke conclusies, en een ontwerpteam dat op de achtergrond de ‘techniek onder de motorkap’ regelt. De presentatie was daar een voorproefje van: aan de hand van een enorme maquette van de bestaande gebouwen en het omliggende terrein hebben we laten zien welke kansen er zijn en waarom het noodzakelijk is harde keuzes te maken.

Enthousiast en energiek
Onze presentatie onderstreepte het enthousiasme en de energie van ons team. Daarmee sluiten we perfect aan op het projectteam van NHTV zelf, dat ons een enorme betrokkenheid en positieve drive heeft getoond. Onze gezamenlijke energie gaan we de komende tijd dan ook met heel veel plezier inzetten voor een vliegende start: rond de zomer moet het vlekkenplan gereed zijn en leggen we het ‘DNA’ van de nieuwe NHTV campus vast. In het voorjaar van 2016 dienen we de omgevingsvergunning in.

Meer informatie: Bert van Breugel, Josine van Gulik