09 juli 2015

Slimmer beheer met BIM

Slimmer beheer met BIM

Met de voortschrijdende integratie en optimalisatie van ontwerpen en bouwen, neemt de aandacht voor het beheren en onderhouden van gebouwen toe. De ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) – of liever, Total Value of Ownership – wordt belangrijker dan de initiële kosten. Terecht, want de exploitatiekosten van gebouwen zijn gemiddeld vijf tot tien keer zo hoog als de realisatiekosten. Hier valt dus nog veel winst te behalen.

Veel opdrachtgevers kennen een scheiding tussen de organisatie die gebouwen realiseert en de organisatie die gebouwen beheert. Bij de overdracht gaat vaak informatie verloren. In de realisatiefase wordt onvoldoende aandacht besteed aan de correctheid en bruikbaarheid van informatie voor het gebouwbeheer. Facilitair managers besteden hier door tot wel 30% van hun tijd aan het zoeken naar juiste en actuele documenten en verificatie van die gegevens. Dat kan makkelijker en beter.

Intelligente BIM modellen kunnen helpen in het beter inzichtelijk maken van vastgoed. Niet alleen voor nieuwbouw, juist ook voor bestaande gebouwen. Een 3D visualisatie maakt gebouwonderdelen makkelijker aanwijsbaar en maakt het mogelijk hoeveelheden direct uit het model uit te trekken. Koppeling met (facilitair management) software levert aanvullende mogelijkheden voor technisch, facilitair en vastgoedbeheer. Door ook het gebouw zelf te koppelen aan ‘the internet of things’ kan het functioneren van het gebouw worden gemonitord. Dat geeft nuttige informatie voor het gebruik en beheer, met bovendien een voorspellende waarde.

Inbo maakt BIM modellen voor het beheer van onder meer de Ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, voor de nieuwbouw en renovatie van de Christelijke Hogeschool Ede en voor een grote zorginstelling. De kennis die wij hieruit opdoen, zetten wij in nieuwe projecten in om écht te ontwerpen vanuit de totale levenscyclus van gebouwen. Aandacht voor gebouwbeheer start bij ons niet na realisatie, maar is een belangrijke ontwerpdiscipline vanaf het begin van het ontwerpproces.

Meer weten? Vraag hier onze brochure aan.

Meer informatie: Josine van Gulik, Peter Mantel