09 juli 2015

Met BIM van ontwerp naar realisatie

Met BIM van ontwerp naar realisatie

De engineering van het nieuwekantoor voor Rabobank Nederland in Eindhoven, een ontwerp van UN Studio, markeert de nieuwe manier van samenwerken tussen adviseurs en bouwers. Waar de relatie tussen ontwerpende en uitvoerende partijen in het verleden nogal eens gestoeld was op wantrouwen, leidt het integraal samen en gelijk op werken in BIM tot meer vertrouwen in elkaars werk, meer snelheid, meer inzicht en minder fouten – zowel in ontwerp als uitvoering.

Vanaf de Technisch Ontwerp fase is door alle betrokken partijen samenwerkt aan de engineering van het nieuwekantoor voor Rabobank Nederland. De aan elkaar gelinkte 3D modellen van Pieters Bouwtechniek (constructie), Homij-Bosman-Combinatie (installaties) en Inbo (bouwkundige engineering en coördinatie) gaven partijen inzicht in het ruimtegebruik van elkaars disciplines. De optimale onderlinge afstemming in het BIM model werd verder bevorderd door op vaste dagen in een projectruimte bij Inbo samen te werken. Ook ontwikkelaar OVG Real Estate en aannemer VolkerWessels leverden hun input, waardoor binnen de planning en binnen budget een gedegen contractset kon worden vervaardigd.

Hetzelfde team werkt sinds afgelopen januari samen in de bouwkeet in Eindhoven aan het uitvoeringsmodel. In deze fase ligt de nadruk op het 100% juist modelleren van alle geometrie. De 3D modellen van co-makers voor onder meer prefab beton, staalwerk, gevelkozijnen, gevelbeplating en keramische gevelelementen worden in Solibri gecontroleerd ten opzichte van elkaar en het ontwerpmodel, en vervolgens samengebracht in een assemblagemodel.

Met de integrale samenwerking zien we een verschuiving van het controleren van papieren tekeningen naar controle en afstemming in BIM. Het BIM model vormt zo de centrale informatiebron en is altijd actueel. De samenwerking maakt het proces sneller, beter en leuker!

- Bestel hier onze BIM brochure

Meer informatie: Wilco van Gils, Johan de Graaf