09 juli 2015

Co-making is Samen Werken

Co-making is Samen Werken

Al sinds 2008 werkt Inbo als co-maker aan het Trento® woningconcept van Nijhuis Bouw. Roy Wallet besteedt een groot deel van zijn tijd aan het maken van bouwaanvraag-, verkoop- en uitvoeringstekeningen van deze woningen. Hij vertelt enthousiast over de goede en persoonlijke manier van samenwerken met de mensen van Nijhuis en de andere co-makers. "Of het nu de ontwikkelaar, de regiodirecteur of de werkvoorbereider is waarmee ik aan tafel zit, iedereen werkt samen als één team. Die mentaliteit past echt bij mij."

“In het hele proces merk je dat mensen echt willen samenwerken. Dat is ook een voorwaarde van Nijhuis: om co-maker te zijn moet je écht willen meedenken en je eigen kennis en kunde delen.” De structurele samenwerking gebaseerd op vertrouwen en transparantie leidt tot een tot het uiterste doordacht product. Groot voordeel hiervan is dat alle betrokken partijen steeds beter op elkaar ingespeeld raken. Dat leidt tot een beheersbaar proces, lagere bouwkosten, een kortere bouwtijd en minder zorgen onderweg.

Wordt dat dan nooit saai, al die Trento woningen, zou je je kunnen afvragen. “Nee.” zegt Roy. “Dat komt doordat Trento geen conceptwoning is, maar een woningconcept. Dat concept is gebaseerd op kennis van elkaars product en een goed doordacht systeem. Daarbinnen is er veel vrijheid voor de architect, iedere woning kan anders zijn. De kracht zit in de flexibiliteit. Niet alleen in grondgebonden woningen, maar ook in gestapelde bouw.”

De samenwerking met Nijhuis is illustratief voor de manier waarop Inbo met al haar partners wil samenwerken: professioneel en persoonlijk. Roy vertelt dan ook met trots hoe hij bij een bezoek aan het hoofdkantoor van Nijhuis werd verwelkomd met ‘Daar is Inbo’.

Meer informatie: Roy Wallet