09 juli 2015

BIM als Bouw Innovatie Motor

BIM als Bouw Innovatie Motor

Werken in Building Information Modelling (BIM) is tegelijk ingewikkeld en leuk. Met de hulp van 3D modellen komen er allerlei vormen van samenwerking op gang, die de innovatie in de bouw stimuleren. BIM is de bouw-innovatie-motor.

Samenwerken is de nieuwe norm: op alle niveaus is samenwerken de manier geworden om partijen in de bouw te helpen innoveren. Waar we elkaar vroeger tekeningen ter controle toestuurden, kijken we nu samen in 3D simulaties hoe verschillende onderdelen van het gebouw beter op elkaar aansluiten, of elkaar versterken.

Die manier van werken, op zoek naar innovatie, zien we binnen Inbo in alle fases van het ontwerp-, bouw-  en beheerproces. Met alle grote bouw- en ontwikkelbedrijven werken we aan nieuwe manieren om het ontwerpen, bouwen en onderhouden soepeler, plezieriger en goedkoper te laten verlopen. Dat levert interessante resultaten op.

Met Nijhuis werken we aan de ontwikkeling van een scherp geprijsd bouwproces waarin, dankzij een uitgekiend voorbereidingsproces, zeer verschillende woningen gebouwd kunnen worden. Roy Wallet vertelt waarom dat ook na jaren nog steeds een leuke uitdaging is.

Met Stam + de Koning zijn we samen verantwoordelijk voor het integrale BIM model van Space S, 400 appartementen op Strijp S in Eindhoven. In ons gezamenlijk ‘bouwbureau’ doen onze Reviteers samen met de mensen van Stam + de Koning vanuit de bouwkeet de bouw- en werkvoorbereiding.

Met KlokBouwOntwikkeling werken we samen aan een complexe woningbouwopgave in Nijmegen. Wij maken voor hen uitvoeringstekeningen ‘nieuwe stijl’: vraag gestuurde deeltekeningen, met precies die informatie die op de bouw echt benodigd is.

Met Heijmans werken we aan een continue stroom nieuwe woningbouwprojecten. In een helder proces kunnen we goede, gevarieerde, energiebewuste, complete woningen maken voor een zeer scherpe prijs.

Inbo heeft de laatste jaren consequent de stelling ingenomen dat innovatie in de bouw alleen tot stand kan komen als alle partijen, die elkaar in een traditioneel bouwproces opvolgen, echt tot samenwerken komen. Liefst werken we ook letterlijk in dezelfde fysieke ruimte, altijd in een gezamenlijk 3D model. Het resultaat ervan zien we op verschillende manieren bijdragen aan de kwaliteit van onze producten. Dat smaakt zeker naar meer.

Eerst gaan we even op vakantie. Wij zijn gesloten tussen 27 juli en
7 augustus. Wij wensen iedereen een prachtige zomer!
 
Met vriendelijke groet,

Bert van Breugel
Tako Postma