05 februari 2015

Samenwerking en prettig optimisme

Samenwerking en prettig optimisme

In het afgelopen jaar is Inbo zowel inhoudelijk als kwantitatief gegroeid. Deze prachtige foto van Jan de Vries toont de bouwplaats van twee door ons ontworpen woontorens op de Zuidas, waarvan de bouw in 2014 startte. Daarmee bereiken we dit jaar letterlijk een hoogtepunt in ons oeuvre. Een hoogtepunt dat voor ons vooral een symbool is. Het staat voor een nieuwe manier van werken, met alle betrokkenen op één plek, met slimmere tools, in hoog tempo en met een nog hoger kwaliteitsniveau. Reden dus om met enthousiasme het nieuwe jaar in te gaan.

In de afgelopen jaren is het werken in 3D tekenprogramma's vanzelfsprekend geworden. Zozeer dat 3D tekeningen sneller klaar zijn dan de platte tekeningen die we voorheen maakten. Maar wat veel belangrijker is: in die programma's is de wijze van samenwerken met opdrachtgevers, constructeurs, adviseurs, aannemers, leveranciers op een veel hoger plan komen te staan.

Er wordt veel over gesproken, wij doen het echt en met overtuiging: de wijze waarop nu wordt samengewerkt door partijen in de bouw is uniek voor deze tijd. Sneller, effectiever en scherper dragen we de juiste informatie over en stemmen we ideeën met elkaar af. Teams uit verschillende bedrijven werken virtueel en fysiek samen, in de bouwkeet of op ons kantoor. IPads op de bouw geven de mogelijkheid de getekende met de werkelijke situatie te vergelijken en te communiceren met anderen. In compacte processen maken we gebruiksvriendelijke ontwerpen die zijn afgestemd op de toekomst en de belevingswaarde. Nu is ook de tijd gekomen om de BIM informatie praktisch bruikbaar te maken in de beheerfase van gebouwen.

In 2014 dienden we de aanvraag omgevingsvergunning in voor een extreem aantal woningen: ruim 4.500, naar schatting zo’n 10% van het totaal aantal ingediende woningen. Dat is nog altijd lang niet zoveel als in de beginjaren van ons bureau. Op zoek naar ons eigen verleden vergelijken we de staat van 150.000 fabrieksmatig geproduceerde woningen die in de jaren '60 en '70 op de tekenplank van Inbo ontstonden. En we doen voorstellen om ze te verbeteren, gefascineerd door de kansen van ons eigen verleden.

In 2014 is ook de bouw gestart van een aantal interessante projecten die dit jaar worden opgeleverd, zoals het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en het bezoekerscentrum van de Nederlandsche Bank in Amsterdam.

Op de valreep van het nieuwe jaar wonnen we opdrachten voor de universiteitsbibliotheek in Nijmegen en voor twee nieuwe internationale projecten, waarover we u in de volgende nieuwsbrief meer hopen te kunnen vertellen. En er doen zich unieke persoonlijke kansen voor.

Laten we afspreken dat we met de toekomst beginnen, nu!

Met vriendelijke groet,
Bert van Breugel en Tako Postma