05 februari 2015

Opening Ouderenkliniek Parnassia

Opening Ouderenkliniek Parnassia

In het bosrijke gebied van landgoed Duin en Bosch in Castricum is
19 januari voor Parnassia de nieuwe ouderenkliniek voor ouderen met een psychiatrische aandoening geopend. Onder luid applaus knipte burgemeester Mans van de gemeente Castricum het openingslint door. Na de opening werd er een bezoek gebracht aan de, momenteel in aanbouw zijnde, kliniek vervolgbehandeling waar de symbolische eerste steen werd gelegd. De ouderenkliniek, die in september 2014 in gebruik is genomen, is van alle nieuwste gemakken voorzien, zoals hightech domotica, geavanceerde tilliften, badkamers met opendraaiende wanden en een brandveiligheidskeurmerk (BGB).

Het interieur is ontworpen als ‘healing environment’. Dat heeft zich vertaald in een heldere structuur, veel zichtlijnen naar buiten en diverse gemeenschappelijke ruimten. Het gebouw kent een heldere, symmetrische opzet. Vanuit het hart in het midden van het gebouw zijn de afdelingen te bereiken. Daglicht, overzicht en uitzicht zijn de drie belangrijkste uitgangspunten geweest voor de ontwerpbeslissingen. Overal zijn lage borstweringen toegepast om ook bedlegerige cliënten altijd uitzicht te garanderen.

Het gebouw heeft zich geheel ingebed in de landschappelijke en architectonische kwaliteiten van het omliggende duingebied. De locatie kenmerkt zich door langgerekte monumentale panden die dateren uit het begin van de 20e eeuw. Monumentale stijlelementen zijn in de architectuur van de ouderenkliniek geabstraheerd toegepast: hellende daken, witte accenten en een lineaire structuur.

In het gebouw worden drie doelgroepen gehuisvest; psychogeriatrie, gerontopsychiatrie en een resocialisatie afdeling. 85 kamers voor klinische cliënten liggen symmetrisch rondom een centraal middengebied waar cliënten elkaar kunnen ontmoeten. De structuur van het gebouw kent een generieke opzet, waardoor het in de toekomst mogelijk is het gebouw om te bouwen tot reguliere appartementen.

Het project is samen met de constructeur vanaf het Definitief Ontwerp gemodelleerd in BIM. In de verdere uitwerking is in een Lean-proces snel onderling geschakeld. Aannemer en onderaannemers hebben tijdens de werkvoorbereidingsfase profijt gehad van het model doordat alle bouwkundige en constructieve elementen in diverse andere tekenprogramma’s te beoordelen waren.

Project Ouderenkliniek Castricum

Meer informatie:
Hans Toornstra, Elza Heemskerk, Tom Oudijk