05 februari 2015

Centrumplan Nieuw-Vossemeer opgeleverd

Centrumplan Nieuw-Vossemeer opgeleverd

Met het planten van een moerbeiboom voor de ingang van het nieuwe dorpscentrum is woensdag 14 januari jl. de oplevering van het centrumplan Nieuw-Vossemeer gevierd. Een uniek complex, benadrukten de betrokkenen, waarmee precies op tijd wordt ingespeeld op de grote veranderingen in zorgland. Dankzij het Centrumplan is een nieuw dorpshart ontstaan, waar activiteiten voor de hele gemeenschap kunnen plaatsvinden. Oudere Nieuw-Vossemeerders kunnen voortaan in hun vertrouwde dorp blijven wonen, ook als zij meer zorg nodig hebben. Daarin zit volgens wethouder Cor van Geel de grote meerwaarde van het project: ‘’Verhuizen is niet meer nodig.’’

Het project is in alles toekomstbestendig en past bij de nieuwe werkelijkheid, met andere zorgvragen en nieuwe manieren van financieren. Naast een hoge duurzaamheidambitie anticipeert de nieuwbouw op mogelijke veranderingen in de markt. Zo zijn de nultreden woningen ook geschikt voor starters naast de huidige doelgroep senioren. Het woon-zorgcomplex is zelfs ombouwbaar tot grondgebonden woningen. Zowel bouwkundig als installatietechnisch zijn er voorzieningen getroffen om het later aan te passen tot meerdere woningen.
 
Het nieuwe centrumplan is bedoeld als warm kloppend hart van het dorp waarbij op het nog te realiseren plein voor het woonzorgcomplex in de toekomst feesten als Koningsdag en carnaval gevierd kunnen worden. In het complex zelf is ruimte voor vier groepswoningen voor cliënten van tanteLouise-Vivensis, 24 nultredenwoningen, een multifunctionele ruimte, een bibliotheek en een huisartsenpost met apotheek. Zelfs een automaat voor geneesmiddelenuitgifte is in het plan voorzien.  

- Project Centrumplan Nieuw Vossenmeer

Meer informatie: Hans Toornstra, Frank Zewald