05 februari 2015

2014: bouwaanvraag voor 4.600 woningen

2014: bouwaanvraag voor 4.600 woningen

Vorig jaar tekende Inbo voor de aanvraag omgevingsvergunning voor ruim 4.600 woningen. Een aantal dat het voorzichtige herstel van de woningmarkt in Nederland bevestigt. Na 2013 met 26.000 verstrekte bouwvergunningen is er sprake van een duidelijk herstel.

In het recente EIB rapport 'Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2015' lezen we: “De vooruitzichten voor dit en komend jaar zijn gunstig. De nieuwbouwproductie van woningen die in 2014 nog een rem zette op de productiegroei, zal dit jaar de groei gaan dragen.” Het EIB constateert dat de daling van de gemiddelde woningprijs leidt tot groei: “Deze groei moet wel worden gezien in het licht van de uitzonderlijk lage niveaus die inmiddels zijn bereikt. Voor de crisis werden nog 80.000 woningen per jaar opgeleverd, terwijl het aantal opgeleverde woningen in zowel 2014 als 2015 naar verwachting niet boven 45.000 per jaar zal uitkomen.”

Uitgaande van deze gegevens tekende Inbo dus voor zo’n 10% van het totaal aantal woningen waarvoor in 2014 in Nederland een omgevingsvergunning werd aangevraagd. De diversiteit aan woningen daarbinnen is groot. Onze projecten weerspiegelen de trend ‘wonen in stedelijk gebied’. Na jarenlang gebrek aan aanbod zien we juist in de steden een enorme vraag naar goede, duurzame en betaalbare woningen voor starters. Daarbij is er in de ene regio veel meer vraag dan in de andere, zoals goed te zien is op het kaartje.

Daarnaast zien we de opkomst van conceptwoningtypen van ontwikkelende aannemers, bijvoorbeeld die van Nijhuis, Heijmans, Van Wanrooij en Trebbe. Conceptwoningen die slim inspelen op de groeiende vraag naar woningen die goedkoper én kwalitatief beter zijn. Wij werken met deze aannemers samen als vaste ketenpartner in de ontwerp- en uitwerkingsfase. Aan de andere kant van het spectrum maken we ook bijna 600 zorgwoningen en zo’n 180 luxueuze appartementen aan de Zuidas. En in Eindhoven werken we samen met Woonbedrijf in een intensief participatietraject aan 400 sociale huur appartementen
op Strijp S.

Uit onze projecten leren we dat woningen gemiddeld goedkoper worden. Van de 4.600 woningen betreft driekwart een koopwoning onder de
€ 240.000 of een goedkope (sociale) huurwoning. De helft van de ingediende woningen zijn koopwoningen, hiervan zijn iets meer dan de helft van de eengezinswoningen en bijna een derde van de appartementen goedkope woningen. In de huursector is ongeveer 95% van alle woningen goedkope huur.

In alle projecten zien we dat slim samenwerken van steeds groter belang is. BIM, ketensamenwerking en participatie zijn niet meer weg te denken uit de woningmarkt vandaag de dag. Dat is nodig om veel efficiënter te werken in een markt die volop in beweging is en de komende jaren naar verwachting weer een stijgende lijn zal laten zien. Volop kansen dus ook, om met elkaar de woningen die we bouwen nog betaalbaarder én beter te maken.

Meer informatie: Bert van Breugel, Josine van Gulik