Winnend woonplan Ambachts Lint

In het centrum van Hendrik-Ido-Ambacht

15-03-2021

‘Ambachts Lint’, een nieuw  woongebied voor senioren en starters, zal het centrum van Hendrik-Ido-Ambacht sociaal en fysiek versterken en verduurzamen. Het team van Blauwhoed, Inbo, DGMR, Bureau B+B en Antea Group ontwierp het winnende plan. Het nieuwe plan tussen winkelcentrum De Schoof en cultuur- en activiteitencentrum Cascade versterkt het historische landschap, stimuleert de biodiversiteit en verhoogt de leefbaarheid voor bezoekers en bewoners. 

"Dit plan is goed voor Ambachters en het centrum van onze gemeente. Vooral ouderen en jongeren kunnen hier straks een mooie, energiezuinige woonplek vinden. Dit wordt een heerlijke plek voor iedereen om te wandelen en elkaar te ontmoeten. Fijn dat we dit plan zo samen met inwoners, winkeliers en gemeente hebben kunnen maken!" zegt André Flach, wethouder van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 

Slinger van ontmoetingen
Ambachts Lint heeft een grote variatie aan ontmoetingsplekken in de openbare ruimte en in de collectieve ruimten. Deze slingeren door het gebied heen. Ze stimuleren mensen om in beweging en in contact met elkaar te komen. Toekomstige bewoners krijgen gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een kas, een dakterras en een huiskamer. 

“Het is geweldig dat we in het centrum deze inclusieve buurt kunnen bouwen, met woningen voor starters en senioren, van sociale huur en sociale koop tot vrije sector koopwoningen. Bijzonder is dat het landschapsontwerp integraal onderdeel van het plan is. Het wordt daardoor straks een samenhangend geheel,” stellen architecten Wilco van Oosten en Arjan Dubois. 

Senior Smart Living
Het plan omvat 25 appartementen voor jongeren, 7 patiobungalows en 47 appartementen voor senioren. Deze laatste worden ontwikkeld op basis van het gezamenlijk ontwikkelde concept Senior Smart Living, met de kernwaarden verbinden, ontplooien en genieten. Dat concept versterkt sociale samenhang en helpt eenzaamheid te bestrijden. De gemeenschappelijke voorzieningen dragen daaraan bij. Ook is er ruimte voor zorgvoorzieningen. 

Co-creatie
Het plan zal samen met toekomstige bewoners, omwonenden, ondernemers en de gemeente worden uitgewerkt. De inrichting van het landschap, de woningplattegronden, duurzaamheid en gezondheid krijgen hierbij aandacht. Door alle stakeholders vroegtijdig mee te nemen sluit het plan straks naadloos aan op de behoeften en wordt  ‘eigenaarschap’ al vanaf de basis in de buurt verankerd. 

Bestemmingsplan
De gemeente is gestart met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. De verwachting is dat de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan in 2022 kan vaststellen. Als de omgevingsvergunning verleend is, dan kan met de bouw worden begonnen.

Meer informatie: Wilco van Oosten