Visie Kersenboogerd goedgekeurd

Inbo ondersteunt het vervolgtraject

23-01-2020

De gemeenteraad van Hoorn heeft de toekomstvisie voor het centrumgebied Kersenboogerd goedgekeurd. Met dit besluit kan woningcorporatie Intermaris en de gemeente Hoorn het centrum aanpakken. Inbo gaat de gemeente Hoorn en Intermaris begeleiden bij het uitwerken van de kernopgaven, zodat projecten kunnen worden opgestart.

Het voorstel, dat de gemeente Hoorn en Intermaris kiezen, sluit aan bij de eigentijdse manier van leven zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke idealen van verbondenheid en betrokkenheid. Langs de grachtengordel komen de belangrijkste verbindingsroutes voor fiets en voetganger. Deze levendige routes zullen ook de oriëntatie in de wijk verbeteren. Aan de woonerven worden woningen toegevoegd tot samenhangende wooncomplexen met een eigen binnenterrein. Het station wordt vernieuwd en er komt een onderzoek naar verbetering van het winkelcentrum. Bewoners met problemen krijgen de juiste zorg en hulp bij het verbeteren van hun financiële situatie.

De voorstellen uit de toekomstvisie zijn voorgelegd aan bewoners en ondernemers. Het merendeel is het eens met de voorstellen en draagt graag een steentje bij aan het maken van concrete plannen.

De nieuwe toekomstvisie voor Kersenboogerd is nodig, omdat de woonerven en kruip-door-sluip-door-routes een gevoel van anonimiteit en desoriëntatie oproepen. Sommigen benutten de anonimiteit voor ongewenste activiteiten. De wijk, die oorspronkelijk in de jaren ’70 juist was neergezet met de bedoeling dat bewoners betrokkenheid met elkaar voelen en samen activiteiten ondernemen, bleek het tegenovergestelde effect te hebben.

- Klik hier voor de hele toekomstvisie
- Project: Kersenboogerd, Hoorn

Meer informatie: Guido Wallagh en Jesper Gringhuis