Vertrouwen in de Zeeheldenbuurt

Met ontwerp consequenties in beeld brengen

27-05-2019

In de wijk zijn enorme problemen met de funderingen. Zo groot dat sloop voor de hand ligt. Maar hoe pak je dit aan als de woningen in eigendom van een corporatie en 54 particuliere eigenaren zijn en er ook nog vele huurders zijn? Door middel van schetsweken op locatie worden de belangen van de verschillende opdrachtgevers in beeld gebracht en vertaald naar een nieuw ontwerp. 

Aan het werk in het Schetshuis
De funderingsproblematiek noodzaakt dat er toe wordt gewerkt naar een sloop- en nieuwbouwplan met delen renovatie. De belangen van gemeente, corporatie, huurders en eigenaar-bewoners zijn zeer verschillend. Inbo is door alle partijen gekozen, omdat wij het voorstel hebben gedaan om een aantal weken te komen werken in het Schetshuis, een leegstaande woning midden in de buurt. De verschillende belangen zijn bij elkaar gebracht tijdens zogenoemde ‘schetsweken’. De uitkomsten worden vertaald naar een nieuw ontwerp voor de volksbuurt. 

Met ontwerp consequenties in beeld brengen
Tijdens de schetsweken op locatie zijn de verschillende wensen en eisen gevisualiseerd zodat voor alle partijen direct inzichtelijk wordt wat de ruimtelijke en financiële consequenties kunnen zijn. Hiervoor gebruiken we maquettes, tekeningen en Virtual Reality. In het Schetshuis staat elke dag de deur open voor bewoners om binnen te lopen en mee te denken. Dit zorgt voor veel vertrouwen in het proces. 

Snel en zorgvuldig
Snel stappen maken en duidelijkheid bieden maar wel zorgvuldig omgaan met alle uiteenlopende belangen. Dat is alleen mogelijk als iedereen meedoet en naar elkaar luistert. In Wormerveer werkt deze aanpak omdat mensen erg betrokken zijn bij hun buurt.​ 

Meer informatie: Joris van LoenhoutTako Postma