Vernieuwing stadshart Emmeloord

Open planproces

17-07-2015

De komende maanden wordt er door Guido Wallagh en Jeroen Oomens van Inbo samen met bewoners, ondernemers, instellingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente Noordoostpolder hard gewerkt aan vernieuwende ideeën voor het hart-van-Emmeloord. Na de nodige voorbereidingsjaren is in 2005 gestart met de herinrichting en vernieuwing van Stadshart Emmeloord. Tien jaar na dato is de conclusie dat, na het uitblijven van voldoende ontwikkelingen en investeringen, een nieuwe aanpak nodig is.

Afgelopen week heeft de gemeente Noordoostpolder besloten om voor de herinrichting en vernieuwing van Stadshart Emmeloord een nieuwe weg in te slaan. Deze nieuwe weg betreft een zogenoemd open planproces. Kern van dit open planproces is dat de gemeenteraad, vastgoedeigenaren en ondernemers in het centrum, bewoners, maatschappelijke organisaties en mogelijk ook nieuwe geïnteresseerde partijen in een interactief proces een gedragen en haalbare visie op een aantrekkelijk, uitnodigend en levendig centrum formuleren.

Alle belanghebbenden en belangstellenden kunnen de komende maanden meedenken en meepraten over de herinrichting van De Deel en winkelstraat de Lange Nering. Zeven inwoners van Noordoostpolder, met hart voor Emmeloord, zullen worden gevraagd, of kunnen zich aanmelden om plaats te nemen in de projectgroep die ideeën gaat verzamelen en uitwerken voor het centrum van Emmeloord. Die ideeën worden komend voorjaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Naast de projectgroep zullen ook nog eens vijf inwoners, samen met vijf leden van de gemeenteraad, als klankbord voor de projectgroep gaan dienen. De oren en ogen van de projectgroep in de samenleving.

Eind augustus zijn de deelnemers van de projectgroep en de klankbordgroep bekend en gaat het open plan proces ‘echt’ van start.

Meer informatie: Guido Wallagh, Jeroen Oomens