Trude de Vroomen in BNA-ledenraad

nieuwe samenstelling ledenraad 2016

05-04-2016

De ledenraad van de BNA is het toezichthoudende orgaan van de vereniging en wordt gekozen door de bureauleden van de BNA. De ledenraad is betrokken bij de voorbereiding van het strategisch beleid, houdt toezicht op het bestuur en keurt het beleidsplan en de jaarstukken goed. De ledenraad bestaat uit 24 afgevaardigden die samen een afspiegeling vormen van het ledenbestand van de BNA. De ledenraadsleden worden voor drie jaar benoemd. Trude de Vroomen, architect-partner bij Inbo in Heerenveen, is één van de gekozen nieuwe ledenraadsleden. Bekijk hier de samenstelling BNA-ledenraad van 2016.

Trude werkt vanuit passie voor een duurzame leefomgeving
“Als architect en partner bij Inbo in Heerenveen verbind ik de persoonlijke kracht van een regionaal bureau met de slagkracht van een multidisciplinair, internationaal opererend bureau. Balancerend tussen mijn eigen groep en het grotere collectief ken ik als geen ander de perspectieven en belangen van groot en klein, van stad en dorp, van globaal en lokaal. Daarom wil ik mij in de BNA ledenraad graag inzetten voor de belangen van de grote én kleine bureaus, met oog en gevoel voor regionale verschillen.  

De mensen met wie ik samenwerk kennen mij als een architect die werkt vanuit een passie voor een duurzame leefomgeving en een fascinatie voor duurzaam hergebruik. Professioneel en analytisch. Iemand die luistert, belangen afweegt en positief kritisch in het vak staat. Die houding en fascinatie neem ik mee naar de BNA. Samen met de andere ledenraadsleden wil ik mij in gaan zetten voor het strategisch beleid en de ontwikkeling van ons prachtige vak. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking met de andere leden van de ledenraad en het bestuur van de BNA.” 

Meer informatie: Trude de Vroomen