Terug naar het bestaande

Seriematige renovatie aanpak

29-09-2014

Coignet systeem: industrieel beton
Het is fascinerend: duizenden woningen die met eenzelfde principedetail en draagconstructieve methode gebouwd zijn. Inbo heeft in de jaren ’60 en ’70 ongeveer 30.000 woningen ontworpen aan de hand van één bouwsysteem: het Coignet bouwsysteem. Het Coignet systeem staat op de derde plaats van meest gehanteerde bouwsystemen in Nederland en werd in verschillende series geproduceerd. Het grootste deel hiervan zijn galerijflats, maar daarnaast werden met hetzelfde systeem ook portiekwoningen en eengezinswoningen gebouwd.

De tijdgeest van systeembouw
Het Coignetsysteem was een van de vele bouwsystemen uit die tijd. Er was een duidelijk alibi voor dergelijke systeembouw. Er kon een enorme sprong worden gemaakt; goede woningen voor weinig geld. De sleutel lag in herhaling en prefabricage. Er zijn van 1950 tot 1979 tussen de 400 en 450 duizend systeemwoningen gebouwd. Deze seriematigheid wordt in de huidige maatschappij gezien als een gebrek aan identiteit maar de herhaling zou zomaar eens onderdeel kunnen zijn van de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Opgave voor morgen
De seriematige bouw van deze woningen biedt kansen voor een seriematige renovatie aanpak. Dat is de vooronderstelling van ons onderzoek. Maar de seriematige productie van vandaag en morgen is fundamenteel anders dan uit de jaren 60 en 70. De techniek alleen kan niet langer leidend zijn, zoals destijds, maar de woonvraag moet centraal staan. Maar wel met de voordelen van herhaling en nieuwe technieken: standaardisatie gecombineerd met maatwerk en aandacht voor context, complex, bewoner en eigenaar.

Meer informatie: Fabian van AerschotArnold HomanRutger Oolbekkink