Tekenmoment Together!

Internationale tentoonstelling Delft

28-11-2019

De internationale tentoonstelling Together! over de toekomst van het wonen en leven in de stad komt naar Delft. Vandaag tekenden TU Delft, gemeente Delft, architectenbureau Inbo en ontwikkelaar cepezedprojects een overeenkomst om de tentoonstelling van september tot december 2020 te organiseren in het Arsenaal Delft aan de Korte Geer.

De tentoonstelling Together! geeft antwoord op uitdagingen in de hedendaagse architectuur door collectiviteit en vraaggerichtheid centraal te zetten. De tentoonstelling vond eerder plaats in het Vitra Museum in Weil Am Rhijn - Duitsland, in Le Grand Hornu in Hornu - België en in het Grassi Museum in Leipzig - Duitsland.

Nieuwe uitdagingen
Stedelijk leven in de 21e eeuw stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Betaalbaar wonen, verduurzaming van de woningvoorraad, stedelijke verdichting en slim ruimtegebruik vragen om nieuwe manieren van wonen en leven. Ook de toenemende sociale en multiculturele diversiteit van onze steden vormen een uitdaging voor de manier waarop we samen leven. Dit tijdsgewricht vraagt om experimenten. Een antwoord op deze uitdagingen is een verandering in de hedendaagse architectuur, waarbij collectiviteit en vraaggerichtheid meer en meer centraal staan tijdens het ontwerpproces. De door het Duitse Vitra Design Museum ontwikkelde en reizende tentoonstelling Together! The New Architecture of the Collective toont hiervan het resultaat.

Duurzame samenwerking
De tentoonstelling sluit goed aan bij de uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen van de stad en de regio en de hierover gemaakte verstedelijkingsafspraken. Zowel Delft als de regio staat namelijk voor een grote opgave qua wonen, maar ook qua duurzaamheid en mobiliteit.

Daarnaast past Together! bij de doelstellingen van Ons Delft, maak de stad! Hierin staan inspireren, ontmoeten en verbinden centraal. De tentoonstelling en de daar omheen georganiseerde programmering maken ruimte voor een gesprek tussen bewoners, beleidsmakers, bouwers en ontwerpers over deze stedelijke opgaven. Door de samenwerking met de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, ontwikkelaar cepezedprojects en architectenbureau Inbo kan de hoognodige kennis worden ontwikkeld om hier vorm aan te geven. Inbo creëert condities voor een gezonde en inclusieve stad met woningen voor alle doelgroepen.

Together! draagt bij aan de doelen die de stad Delft heeft als innovatieve en technologische hoofdstad en toeristische topbestemming in Nederland. Ook sluit de tentoonstelling aan bij het Convenant 2016 – 2026 van de TU Delft en de gemeente. Dit convenant legt de basis voor een duurzame samenwerking die zich richt op de toekomstbestendigheid van de stad en de versterking van de nationale en internationale concurrentiepositie van Delft.

Meer informatie: Aron Bogers

Foto header: v.l.n.r. wethouder Karin Schrederhof - Gemeente Delft, Aron Bogers - Inbo, Menno Rubbens - cepezedprojects, Vincent Gruis - TU Delft