Stedenbouw & Architectuur

Renovatie & herstructurering

09-10-2020

Met gasthoofdredacteuren Joost van den Hoek & Josine van Gulik 

Is de bouwkundige van de toekomst een computerprogrammeur? Hoe grijpt het klimaatbestendig maken van onze gebouwde omgeving in op opgaven van gebiedsontwikkeling? En hoe verandert de coronapandemie onze beroepspraktijk? Zomaar een paar prangende vragen in het oktoberexemplaar van Stedenbouw & Architectuur, dat in het teken staat van renovatie en herstructurering.

Josine van Gulik en Joost van den Hoek, gasthoofdredacteur rond dit thema, gaan in op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van renovatie en herstructurering. Zij zien bij deze complexe opgaven een nieuwe rol weggelegd voor architecten en stedenbouwkundigen, die van procesregisseur. Jeroen Simons vertelt over zijn omgang met gebouwen uit de jaren ’50 en ’60. Volgens hem biedt renovatie van bestaand vastgoed kansen: voor het verbeteren van de stad en op het gebied van duurzaamheid. En Hermen Smelt licht toe hoe bouwprocessen bij renovatie kunnen worden geoptimaliseerd met BIM en pointcloud. Pointcloud is een handig hulpmiddel om het hele gebouw in beeld te brengen.

Deze editie van Stedenbouw & Architectuur bevat ook  een speciale katern over het ontwerpen in de anderhalvemetersamenleving. Joost van den Hoek deelt daarin zijn visie op de invloed van de coronapandemie op ontwerp- en bouwopgaven in de komende periode. Verder doet Manon Poliste vanuit de praktijk verslag over het organiseren van inspraak en participatie met digitale werkvormen.

Lees hier de volledige publicatie van Stedenbouw & Architectuur.