Start bouw van de Howest-campus in Brugge

09-09-2022

De bouw van de nieuwe Howest-campus aan het station van Brugge is inmiddels de eerste fase ingegaan. Twee jaar lang zal er naast de huidige campus gebouwd worden aan een duurzame, inspirerende en bruisende onderwijscampus van de toekomst. De nieuwe landmark zal met de bestaande gebouwen één geïntegreerde campus vormen, waar vanaf academiejaar 2024-2025 meer dan 5000 studenten terecht zullen kunnen.

Het team MBG, evr-architecten, INBO, Arcadis en Omgeving ontwikkelt de Howest Campus Brugge Station als ‘Living Campus’, een gezonde en inspirerende omgeving waar studenten lerende wijs drijfveren ontdekken en het beste uit zichzelf kunnen halen; het ontwerp is prikkelend en veelkleurig en speelt op verschillende niveaus in op de noden en verwachtingen die werden geformuleerd.

Het ontwerp vervlecht de karakteristieken van de bestaande gebouwen en de omgeving met nieuwe toevoegingen. De bestaande gebouwen worden teruggebracht tot hun essentie, een flexibele en adaptieve structuur die verschillende soorten gebruik faciliteert. Naast de bestaande gebouwen verschijnen twee nieuwe gebouwen die in kleur en materiaal aansluiten op het bestaande maar Howest maar ook tegelijkertijd een expressief nieuw gezicht geven. Ze staan als moderne, eigentijdse paviljoenen in het landschap en geven met hun specifieke verschijningsvorm uiting aan het belang dat Howest hecht aan innovatie en duurzaamheid. 

Onderling zijn de gebouwen verbonden op het gelijkvloers en de eerste verdieping. In de plinten van de bestaande en nieuwe gebouwen liggen de meest dynamische functies, die samen het kloppend hart van de campus gaan vormen. Gebouwen en landschap worden verbonden door een aaneenschakeling van informele plekken waar studenten elkaar kunnen ontmoeten.

Het project zet hoog in op het sluiten van kringlopen. De energieopwekking van de campus wordt verduurzaamd door gebruik van geothermie en zonne-energie. Daarnaast wordt er aanvullend aan het hemelwaterhergebruik een grijswaterzuivering voorzien die de lozing van afvalwater significant beperkt. Tot slot wordt sterk ingezet op duurzaam materiaalgebruik met name het gebruik van houtskeletbouw voor de gevels en de toepassing van ‘pretty plastic’, leien die worden gemaakt uit gerecycleerd plasticafval.

Locatie: Brugge
Opdrachtgever: Howest
Oppervlakte: 32.000 m2 (18.000 nieuwbouw / 14.000 transformatie)
Team: MBG, evr-architecten, INBO, Arcadis en Omgeving
Bouwfysica: Bureau De Fonseca

Meer informatie: Ferry Smolders, Pieter Keijzer